571-9300 datatech@datatech.is Suðurlandsbraut 52 10:00-18:00 virka daga og 11:00-15:00 laugardaga

Þjónustuskilmálar Gagnabjörgunar þjónustu Datatech

(Skilgreining á hugtakinu “Gagnabjörgun”; endur heimting rafrænna gagna af biluðum rafeindabúnaði eins og t.d. hörðum diskum, SSD diskum, NVMe diskum, USB minniskubbum, RAID stæðum, myndavélakortum, Snjallsímum o.s.frv.)  *Dtech ehf. kt. 42015-0240 Hér eftir „Datatech“

 1. Datatech  tekur að sér “Bilanagreiningu” á miðli, búnaði, rafeindabúnað, gögnum eða hlut sem er í eigu þjónustukaupanda og innheimtir fyrir það “Greiningargjald, 12.900 kr. með vsk.“ aðeins ef þjónustukaupandi samþykkir ekki tilboð, hættir við eða svarar ekki tilboði sem hann hefur fengið eftir bilanagreiningu á miðli, búnaði, rafeindabúnaði eða hlut sem hann hefur komið með í bilanagreiningu og er þetta gjald undir öllum kringumstæðum óendurkræft og er fyrir lágmarksvinnu við bilanagreiningu. Greiningargjald er einnig innheimt ef viðskiptavinur kemur með hlut í gagnabjörgun sem ekki er hægt að bjarga gögnum af með neinum hætti eða ef enginn gögn eru á hlutnum til þess að bjarga. T.d. ef komið er með alveg tóman harðan disk eða myndavélakort.
 2. Þegar bilanagreining er framkvæmd þarf oft að brjóta upp hýsingar sem harðir diskar koma í frá framleiðanda og ekki er hægt að nota þær aftur og þeim því fargað. Viðskiptavinur samþykkir það með því að samþykkja þessa skilmála. Einnig er mögulegt að þessir diskar falli úr framleiðendaábyrgð við þessa aðgerð og viðskiptavinur gerir sér grein fyrir því og Datatech ber enga bótaábyrgð vegna þess.
 3. Datatech rukkar aukalega tímagjald 0,5 – 1 klst við að fjarlægja harða diska eða aðra diska úr fartölvum eða borðtölvum. Tímagjaldið fyrir 1 klst er 18.800 án vsk. 
 4. Datatech býður upp á hraðþjónustu sem kostar aukalega 9.900 kr með vsk. og einnig neyðarþjónustu sem kostar aukalega 19.900 með vsk. Hraðþjónusta felur aðeins í sér að verkefnið er hafið næsta virka dag og neyðarþjónusta felur aðeins í sér að verkefnið er hafið samdægurs. Hraðþjónusta og neyðarþjónusta fela ekki í sér neina gagnabjörgun eða loforð um að verkefnið verði tilbúið næsta virka dag eða strax heldur aðeins að það er byrjað á verkefninu fyrr.  Ef valin er hefðbundinn forgangur er verkefið hafið á næstu 3-5 virkum dögum.
 5. Datatech tekur að sér “Gagnabjörgun” eða (endur heimtingu rafrænna gagna af biluðum rafeindabúnaði) eftir að hafa framkvæmt “Bilanagreiningu” á miðli, búnaði, rafeindabúnað, gögnum eða hlut og eftir að þjónustukaupandi hefur samþykkt verðtilboð í “Gagnabjörgun” skriflega eða með tölvupósti. Gagnabjörgun hefst aðeins eftir að þjónustukaupandi hefur samþykkt verðtilboð og eftir það er verðtilboðið að fullu bindandi fyrir þjónustukaupanda. 
 6. Datatech getur ekki og lofar ekki og mun aldrei undir neinum kringumstæðum lofa sérstökum árangri. En við notumst hins vegar við viðurkenndar aðferðir við gagnabjörgun og þá tækni sem við búum yfir sem lofar sem bestum árangri í hverju verkefni fyrir sig við að bjarga rafrænum gögnum þjónustukaupanda af þeim miðli, búnaði, rafeindabúnað, gögnum eða hlut sem hann kemur með til þjónustu hjá fyrirtækinu hverju sinni.
 7. Datatech ábyrgist ekki að öll eða einhver gögn verði endurheimt af miðli, búnaði, rafeindabúnað, gögnum eða hlut þjónustukaupanda að nokkru leiti.
 8. Datatech ábyrgist ekki að miðill, búnaði, rafeindabúnaður, gögn eða hlutur í eigu þjónustukaupanda verði ekki skemmdur við tilraunir starfsmanna Datatech  til að bjarga eða afrita rafræn gögn af honum og ber Datatech  enga fjárhagslega ábyrgð eða annarskonar ábyrgð vegna þess.
 9. Datatech ber enga ábyrgð eða fjárhagslega ábyrgð að nokkru leiti á gögnum, miðli eða rafeindabúnaði þjónustukaupanda þó hann sé í vörslu fyrirtækisins og starfsmanna þess.
 10. Datatech ber enga ábyrgð á gögnum þjónustukaupanda undir neinum kringumstæðum.
 11. Datatech ber enga ábyrgð á eðli þeirra gagna sem bjargað er, ástandi þeirra eða notagildi fyrir þjónustukaupanda svo lengi sem þau séu afrituð óbreytt af búnaði þjónustukaupanda.
 12. Datatech áskilur sér rétt til þess að afhenda ekki búnað, rafeindabúnað, harða diska eða gögn eða annarskonar miðla sem hafa komið til þjónustu hjá fyrirtækinu til þjónustukaupanda nema búið sé að greiða reikning fyrir þjónustuna að fullu áður með sannanlegum hætti.
 13. Ef þjónustukaupandi kemur með rafeindatæki, gagnamiðil, gögn, hlut eða annað til Datatech eða starfsmanna þess og samstarfsaðila í gagnabjörgun eða aðra þjónustu og sækir ekki eða lætur ekki í sér heyra símleiðis eða með tölvupósti og eða sækir ekki búnað, tæki eða hlut innan 90 daga frá greiðslu “greiningagjalds” þá hefur Datatech og starfsmenn þess rétt á að farga búnaðinum varanlega og þjónustukaupandi hefur enga kröfu á Datatech  vegna þess síðar meir og Datatech  ber enga fjárhagslega ábyrgð gagnavart þjónustukaupanda eða annarskonar ábyrgð af nokkru tagi.
 14. Eftir að verkefni er tilbúið og  viðskiptavinur hefur fengið sendan skráarlista og svo móttekið gögnin hefur hann aðeins 7 daga til að koma með athugasemd ef eitthvað vantar eða er ekki í lagi.  Eftir þann tíma er verkefninu lokið og öllum afritum eytt varanlega og ekki hægt taka málið upp aftur.
 15. Datatech fer fram á greiðslu heildareftirstöðva um leið og verkefnið er tilbúið til afhendingar og búið er að bjarga gögnum viðskiptavinar og sýna fram á það með því að senda skráa lista til viðskiptavinar. Ef greiðsla er ekki innt af hendi innan eðlilegra tímamarka mun krafan verða áfram send til Inkasso.is í milli-innheimtu. Viðskiptavinur gefur upp netfang og símanúmer (samskiptaupplýsingar) í þágu viðskiptanna og samþykkir að samskiptaupplýsingunum verði miðlað til innheimtuaðila, komi til innheimtuaðgerða. Viðskiptavinur samþykkir auk þess að samskiptaupplýsingarnar verði hagnýttar almennt til samskipta við hann vegna innheimtu, þar á meðal með rafrænum innheimtuferlum.
 16. Vegna mögulegra hagsmunaárekstra getur Datatech ekki tekið við verkefnum frá einstaklingum eða fyrirtækjum sem eru til rannsóknar hjá Lögreglunni.
 17. Eignarréttur: Í samræmi við 42. gr. laga nr. 75/1997 áskilur Datatech sér eignarrétt hins selda þar til kaupverðið er að fullu greitt og áskilur sér rétt til að taka hið selda til baka eða selja það nauðungarsölu með vísan til 4. tl. 38. gr. sömu laga. Kaupandi hefur kynnt sér samningsákvæði þetta og samþykkir eignarréttarfyrirvara Datatech með móttöku hins selda.
 18. Tilboð sem viðskiptavinur fær sent í gagnabjörgun með tölvupósti er trúnaðarmál milli Datatech og viðskiptavinar og óheimlt er að deila því á opinberum vettvangi eða senda óviðkomandi aðilum.
 19. Ef ekki næst að bjarga gögnum samkvæmt áætlun en það næst hluti af þeim. Býðst viðskiptavini að fá þau gögn sem náðust skv. skráa lista og er þá gefinn 10% afsláttur af heildarverði tilboðs.
 20. Datatech ber ekki ábyrgð á póstsendingum hjá t.d. íslandspósti. Ef hlutur týnist í pósti, er það á ábyrð flutningsaðila.
 21. Ef tilboð í gagnabjörgun er ekki samþykkt og eigandi vill fá hlut sinn til baka verður hann sendur með íslandspósti í næsta póstbox á kostnað eiganda.

 Skilmálar þessir tóku gildi: 01.04.2012. Síðast uppfært: 04.02.2023

Kynntu þér persónuverndarstefnu Datatech hér

Hefur verið bætt í körfuna Skoða körfu